Spring naar inhoud

Slikstoornis bij volwassenenen

Slikken is voor de meeste mensen vanzelfsprekend, we zijn er niet bewust mee bezig. Maar slikken kan een probleem worden na hersenletsel (CVA, tumor of ongeval), bij A.L.S., spierziektes, of na een operatie in het hoofd- en halsgebied. Dat is niet alleen hinderlijk maar het kan ook gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als mensen niet voldoende voedsel binnenkrijgen of een longontsteking krijgen doordat ze zich ernstig verslikt hebben. Slikproblemen kunnen ook een grote invloed hebben op het sociale leven. Buiten de deur eten is soms niet meer mogelijk.

Doel
Na de logopedische behandeling zijn de spieren die nodig zijn voor het slikken sterker geworden. De cliënt weet hoe hij veilig moet slikken, welk voedsel daarvoor het meest geschikt is en hoe hij een hulpmiddel kan gebruiken.

Inhoud
Eerst observeer ik de cliënt tijdens het eten en drinken. Ik wil erachter komen wat de oorzaak is van de slikproblemen. Na het onderzoek volgen oefeningen om de spieren die nodig zijn bij het slikken te versterken. Ook is er aandacht voor de beste houding tijdens het eten en drinken en hulpmiddelen zoals een speciale beker of ander bestek. Daarnaast is er aandacht voor het voedsel zelf, denk daarbij aan dikte en samenstelling. Bij blijvende slikproblemen kan ook andere voeding uitkomst bieden. Een diëtist helpt daarbij. Logopedisch onderzoek en behandeling kan thuis plaatsvinden, als de (huis)arts dat nodig vindt.

Resultaat
‘Dankzij Caroline kunnen wij weer van het eten genieten.’

Lees hier het verhaal van Toon.


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Onderzoek en behandeling thuis worden vergoed als de huisarts of specialist dit duidelijk op de verwijzing heeft aangegeven. Houd rekening met het eigen risico voor cliënten van 18 jaar of ouder.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.