Spring naar inhoud

Spraakontwikkelingsstoornis

Spraakontwikkeling gaat niet altijd volgens plan. Soms blijven kinderen woorden verkeerd uitspreken. Ze blijven bijvoorbeeld "toel" in plaats van "stoel" zeggen. Het kan zijn dat ze de letter ’s’ nog niet geleerd hebben of moeite hebben met de uitspraak. Ook kan het zijn dat ze gewoon onduidelijk spreken, terwijl ze wel alle klanken beheersen.

Doel
Na de logopedische behandeling beheerst het kind alle klanken, waardoor anderen het kind begrijpen en het kind (weer) mee kan doen aan gesprekken.

Inhoud
Eerst onderzoek ik welke klanken het kind niet goed uitspreekt en hoe dit komt. Vervolgens leert het kind de juiste uitspraak spelenderwijs in klankcombinaties, woorden, zinnen en spontaan spreken. Als blijkt dat er ook een taalachterstand is, ga ik ook daarmee aan de slag.

Resultaat
‘Met Caroline hadden we eindelijk een logopedist gevonden die ons kind kon helpen’,
Lees hier het verhaal van Mohammed.


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Neem wel een verwijzing mee van de huisarts, jeugdarts of specialist.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier