Spring naar inhoud

Taalontwikkelingsstoornis

Kinderen leren de taal uit hun omgeving begrijpen en gebruiken. Ze leren de juiste woorden om hun gedachten weer te geven. Maar soms gaat dat niet vanzelf. Dan blijft de taalontwikkeling achter of verloopt die anders vergeleken met leeftijdsgenoten. Zij hebben een taalontwikkelingsstoornis. De oorzaak hiervoor is niet altijd aan te geven.

Doel
Na de logopedische behandeling begrijpt het kind wat er gezegd wordt en kan het zijn gedachten onder woorden brengen, waardoor anderen het kind begrijpen en het kind op zijn beurt mee kan doen aan gesprekken. De taalontwikkeling is dan (weer) vergelijkbaar met die van leeftijdsgenoten.

Inhoud
Eerst onderzoek ik hoe ver het kind is met zijn taalontwikkeling en waaruit de problemen bestaan. Tijdens de behandeling wordt de woordenschat vergroot en leert het kind hoe het zich kan uiten en deel kan nemen aan gesprekken. Indien nodig werk ik ook gelijk aan de spraakontwikkeling. De behandeling is helemaal afgestemd op het kind zelf: op zijn leeftijd, interesses en belevingswereld. De behandeling is ook voor kinderen die meertalig opgroeien en problemen ervaren met de ontwikkeling van zowel de thuistaal als het Nederlands.

Resultaat
‘Caroline doet veel meer dan alleen logopedie. Ze verdiept zich echt in je situatie. Zo kreeg ons kind de hulp die het nodig had’,
Lees hier het verhaal van Lotte en Laurens.


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Neem wel een verwijzing mee van de huisarts, jeugdarts of specialist.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.