Spring naar inhoud

Home

Welkom op de website van Caroline van Daelen

Ik ben werkzaam als logopedist en coach.

Als logopedist bied ik hulp aan kinderen met gehoorproblemen. Ik richt mij op de hoortraining, spraak-en taalontwikkeling, aanleren van spraakafzien en het aanleren van communicatievaardigheden.

Volwassenen met gehoorproblemen help ik te communiceren, zodat ze (weer) mee kunnen doen aan een gesprek, (weer) deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ook help ik ze bij het verbeteren van hun uitspraak en stemgebruik.

Naast het begeleiden van kinderen en volwassenen met gehoorproblemen, help ik volwassenen met spraak- taal- en /of slikproblemen ten gevolge van neurologische stoornissen.

Als coach begeleid ik slechthorenden en (plots)doven die door communicatieproblemen niet meer goed kunnen participeren.
Door 30 jaar ervaring in het werken met en voor slechthorenden en (plots)doven (her)ken ik de problemen waar iemand met een gehoorverlies tegenaan loopt en weet ik de weg naar de juiste hulpverleners en hulpmiddelen. Door het geven van adviezen op maat, kan ik een verschil maken in de kwaliteit van leven van iemand met een gehoorverlies.