Spring naar inhoud

Hoorstoornis kinderen

Spraak- taalontwikkeling bij slechthorende kinderen.

Kinderen leren de taal uit hun omgeving begrijpen en gebruiken. Ze leren de juiste woorden om hun gedachten weer te geven. Bij slechthorende kinderen (kinderen met hoortoestellen of een Cochleair Implantaat (CI)) gaat dit vaak niet vanzelf. De spraak- taalontwikkeling blijft achter of verloopt anders vergeleken met leeftijdsgenoten.

Doel
Na de logopedische behandeling begrijpt het kind wat er gezegd wordt en kan het zijn gedachten verstaanbaar onder woorden brengen, waardoor anderen het kind begrijpen en het kind op zijn beurt mee kan doen aan gesprekken.

Inhoud
Eerst onderzoek ik hoe ver het kind is met zijn spraak- taalontwikkeling en waaruit de problemen bestaan. Tijdens de behandeling wordt de woordenschat vergroot en leert het kind hoe het zich kan uiten en deel kan nemen aan gesprekken. Tegelijkertijd wordt veel aandacht besteed aan hoortraining, spraakafzien, de uitspraak van woorden en het stemgebruik. Tevens is er aandacht voor de voorwaarden voor het leren lezen, en leert het kind de woorden op de juiste wijze schrijven. De behandeling is helemaal afgestemd op het kind zelf: op zijn leeftijd, interesses en belevingswereld. Er wordt intensief samengewerkt met de ouders, andere hulpverleners van het kind, zoals de medewerkers van het audiologisch centrum, gezinsbegeleiding en/of ambulante hulpverlener.

Resultaat
Dankzij de begeleiding van Caroline functioneert mijn dochter met ernstige gehoorproblemen, prima binnen het reguliere onderwijs. Van ‘ouders met zorgen’ naar ’trotse ouders!’


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Neem wel een verwijzing mee van de huisarts, jeugdarts of specialist.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.