Spring naar inhoud

Coaching – Audiogram vertaald naar het dagelijks leven

Gehoorverlies kan veel gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Of en hoeveel problemen iemand ervaart ten gevolge van een gehoorverlies, is niet alleen afhankelijk van het soort verlies en de ernst ervan, maar hangt ook in grote mate af van de situaties waarin men zich bevindt. Er zijn 3 typen gehoorverliezen, geleidingsverlies, perceptief verlies en gemengd verlies. In onderstaande figuren is een plotsdoofheid (perceptief verlies) en een geleidingsverlies weergegeven en is beschreven wat dit tot gevolg kan hebben voor het dagelijks leven. De informatie is afgelezen uit het toon- en spraakaudiogram en omgezet in een spraakbanaan. Dit zijn voorbeelden. Ieder gehoorverlies is anders.

Wilt u uw eigen audiogram beter leren begrijpen en vertalen naar mogelijke gevolgen in het dagelijks leven? Kijk welk aanbod het beste bij u past. Wilt u weten hoe anderen mijn hulp hebben ervaren?


Mogelijke problemen ten gevolge van plotsdoofheid
Audiogram plotsdoofheid links
Spraakbanaan plotsdoofheid links

Plotsdoofheid betekent dat het gehoor van het ene op het andere moment, soms in enkele seconden, vermindert. Het is eigenlijk beter om te spreken van plotseling gehoorverlies, want het leidt niet altijd tot volledige doofheid. Meestal gebeurt dit aan één oor, in zeldzame gevallen komt het aan beide oren tegelijk of kort na elkaar voor. Vaak worden naast een plotseling gehoorverlies ook problemen met het evenwicht en het voorkomen van tinnitus ervaren. De oorzaak blijft vaak onbekend.

In sommige gevallen komt het gehoor spontaan weer terug. Bij anderen herstelt het door behandeling met medicatie. Ook kan het gebeuren dat het oor geheel slechthorend/doof blijft.

Voor meer informatie over plotsdoofheid klik hier

In het onderste figuur, ook wel spraakbanaan genoemd, kun je zien wat het gevolg kan zijn van plotsdoofheid aan het linker oor. Van het ene op het andere moment neem je niets meer waar. In een rustige omgeving kunnen alle geluiden gehoord en spraak verstaan worden door het rechter oor. Het is daarbij wel van belang dat het rechter oor gericht is naar het geluid/gesprek, of dat het geluid/gesprek van voren komt. Komt het geluid/gesprek van links, dan is er sprake van een ‘hoofdschaduweffect’. Het geluid/de spraak moet als het ware een omweg maken voordat het wordt waargenomen door het rechter oor. Het duurt dan langer voordat de persoon reageert op geluiden/spraak van links.

Hoofdschaduweffect

Alle geluiden worden door het rechter oor waargenomen. Je hebt geen idee waar het geluid vandaan komt. Je hebt moeite met richtinghoren. Vooral in het verkeer kan dit gevaarlijk zijn.

Hoofdschaduweffect

 

 

Cocktailparty-effect

Verstaan in een rustige omgeving hoeft geen probleem te zijn. Komen er echter achtergrondgeluiden bij zoals een radio of tv, pratende mensen, spelende kinderen, dan kun je problemen ervaren in het verstaan van spraak. Dit komt omdat je niet meer selectief kunt luisteren. Dit betekent het vermogen om de spraak uit de gelijktijdig binnenkomende geluiden (geroezemoes) te filteren en de andere geluiden als het ware weg te drukken. Selectief luisteren (ook wel cocktailparty-effect genoemd) gebeurt op hersenniveau door informatie van beide oren te verwerken en de signaal (spraak) ruis (geroezemoes) (S/N) verhouding te verbeteren. Dit kan alleen met informatie uit twee oren. Omdat dit niet het geval is, vraagt luisteren in een rumoerige omgeving om extra luisterinspanning.

Cocktailparty effect

Geleidingsverlies
Audiogram geleidingsverlies
Spraakbanaan geleidingsverlies

Een geleidingsverlies geeft aan dat er problemen zijn in het middenoor. Dit kan veroorzaakt worden door problemen met het trommelvlies, de gehoorbeentjesketen of door vocht in het middenoor. Vaak kunnen deze problemen operatief worden opgelost.

In het algemeen betekent een geleidingsverlies dat mensen geluiden en klanken die voornamelijk uit lage en midden tonen bestaan, niet of zachter waarnemen.

In het onderste figuur, ook wel spraakbanaan genoemd, kun je zien welke geluiden en klanken er wegvallen ten gevolge van het geleidingsverlies dat als voorbeeld is weergegeven. Deze bevinden zich onder de gearceerde delen.

Rechter oor (aangegeven met rode rondjes en rood gearceerd gebied)
Iemand met een geleidingsverlies zoals is afgebeeld in het rechter oor zal het ritselen van blaadjes niet meer horen, een blaffende hond en naderende auto zullen met het rechter oor later worden gehoord, omdat deze geluiden zachter dan bij een normaal gehoor worden waargenomen. De klanken z, v, j, b, m, d, n en ng worden niet of heel zacht gehoord en de e, u, l, i, a, o en de r worden zachter dan normaal waargenomen. In een rustige omgeving kan dit betekenen dat woorden als boom in het rechter oor alleen als een oo wordt waargenomen omdat de b en de m niet of heel zacht worden gehoord en de oo als een zachte klank wordt waargenomen. Het woord zingen wordt gehoord als i  e. In een rumoerige omgeving zullen ook de oo , i en e wegvallen door achtergrondgeluiden en wordt het gehele woord gemist.

Linker oor (aangegeven met blauwe kruisjes en blauw gearceerd gebied)
Iemand met een geleidingsverlies zoals is afgebeeld in het linker oor zal minder problemen ervaren, omdat het verlies kleiner is. Het ritselen van de blaadjes wordt niet gehoord, een blaffende hond en naderende auto wordt ook zachter waargenomen dan door een normaal horende, maar harder dan met het geleidingsverlies zoals afgebeeld in het rechter oor. Het woord boom zal in een rustige omgeving zacht gehoord worden, maar wel worden verstaan en bij het woord zingen valt alleen de z weg.

Iemand met geleidingsverliezen zoals zijn afgebeeld zal problemen ervaren met verstaan van spraak in een rumoerige omgeving (zie cocktailparty-effect).

 
Tarieven
Aanbod Prijzen
Pakket 1:
Intake en mondelinge uitleg toon- en spraakaudiogram (vooraf schriftelijk aanleveren).
€ 95,00 per uur
Pakket 2:
Schriftelijke vertaling toon- en spraakaudiogram naar problemen in het dagelijks leven en verwerking in een spraakbanaan.
€145,00
Pakket 3:
Digitale verwerking toon- en spraakaudiogram, schriftelijke vertaling toon- en spraakaudiogram naar problemen in het dagelijks leven en verwerking in een spraakbanaan.
€190,00
Pakket 4:
Digitale verwerking toon- en spraakaudiogram, schriftelijke vertaling toon- en spraakaudiogram naar problemen in het dagelijks leven, digitale verwerking in een spraakbanaan en mondelinge uitleg.
€270,00