Spring naar inhoud

Spraakafzien (Liplezen)

Horen en verstaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen zijn vanaf de geboorte slechthorend of doof en anderen worden dit door een ziekte, ongeval, erfelijke aanleg of leeftijd. Om goed deel te nemen aan een gesprek is vaak meer nodig dan een hoortoestel. U moet bijvoorbeeld ook kunnen zien wat de ander zegt. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn leert u in de training Spraakafzien.

Kortom, uw ogen worden uw oren.

Doel
Na de training Spraakafzien gebruiken uw gesprekspartner en u de geleerde strategieën om Spraakafzien mogelijk te maken. U kunt tijdens het deelnemen aan gesprekken zien wat er gezegd wordt.

Inhoud
Tijdens de training Spraakafzien leert u letterlijk de spraak bij iemand af te zien, compleet met mimiek en lichaamstaal. U leert het gesprek weer aan te gaan, op uw manier. Bijvoorbeeld door anderen instructies te geven waar te gaan zitten, zodat zij u aankijken, rustig spreken en u hun verhaal kunt volgen. Ook leert u wat uw slechthorendheid doet met uw gesprekspartner en wat die kan doen om Spraakafzien voor u mogelijk te maken.

Kortom, jullie leren rekening houden met elkaar, waardoor jullie weer dichter bij elkaar komen.

Spraakafzien pdf

Resultaat
‘Ik kan weer, mede door de training Spraakafzien, functioneren in de maatschappij’
Lees hier het verhaal van Paul


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Neem wel een verwijzing mee van de huisarts of specialist. Houd rekening met het eigen risico voor cliënten van 18 jaar of ouder.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.