Spring naar inhoud

…wat doe ik nog meer


- "Meertaligheid, niet fout, maar feit".

Naast de logopedische behandelingen heb ik medewerking verleend aan de ontwikkeling van de dvd ‘Meertaligheid, niet fout, maar feit’; uitgegeven door Kentalis Multimedia. Deze dvd vertoont beelden van de thuissituatie van meertalige kinderen en hun ouders. Verder geven deskundigen richtlijnen voor professionals ten aanzien van logopedisch onderzoek, advisering en behandeling van meertalige kinderen.

- Werkboek "Spraakafzien".

In opdracht van de Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden (GGMD), heb ik, met 3 collega’s, medewerking verleend aan de ontwikkeling van het Werkboek Spraakafzien. Als medeauteur was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van oefeningen, waarmee het spraakafzien kan worden aangeleerd. Het project is gefinancierd door Nuts/OHRA. Geïnteresseerde logopedisten kunnen dit Werkboek downloaden. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de GGMD, door een mail te sturen naar logopedie@ggmd.nl

- Post HBO cursus "Spraakafzien".

Sinds 2012 verzorg ik de post HBO cursus Spraakafzien. Deze cursus heb ik in opdracht van de GGMD ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor logopedisten, die slechthorenden en plots- en laatdoven willen begeleiden bij het verbeteren van de communicatie, waarbij spraakafzien een belangrijke rol speelt. Centraal in deze cursus staat het leren werken met het reeds genoemde werkboek. Vanaf 2017 kunt u voor meer informatie of aanmelding voor de cursus, contact met mij opnemen.