Spring naar inhoud

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel, bijvoorbeeld een CVA (beroerte), hersentumor, of ongeval. Mensen hebben vaak moeite om op hun woorden te komen, waardoor anderen hen niet begrijpen. Ook kunnen ze problemen hebben met het begrijpen van de ander of lukt het ze niet meer goed te spreken, lezen en schrijven.

Doel
Na de logopedische behandeling begrijpt en gebruikt de cliënt taal weer beter. Indien nodig leren hij en zijn omgeving hoe ze andere communicatiemiddelen kunnen gebruiken.

Inhoud
Eerst onderzoek ik of de cliënt mij nog begrijpt. Daarna hoe hij spreekt, leest en schrijft. Na het onderzoek volgen oefeningen om de taal te verbeteren. De familie van de cliënt wordt hier actief bij betrokken. Indien nodig worden andere vormen van communicatie ingezet. Zo kan de cliënt in bijvoorbeeld een persoonlijk fotoboek, taalzakboek of communicatiebord iets aanwijzen en laten zien wat hij bedoelt. Ook mensen uit zijn omgeving kunnen hier gebruik van maken om de boodschap begrijpelijk over te brengen. De behandeling kan thuis plaatsvinden als de (huis)arts dat nodig vindt.

Resultaat
‘Dankzij Caroline kan ik weer communiceren met mijn man’,
Lees hier het verhaal van Janny.


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Onderzoek en behandeling thuis worden vergoed als de huisarts of specialist dit op de verwijzing duidelijk heeft aangegeven. Houd rekening met het eigen risico voor cliënten van 18 jaar of ouder.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.