Spring naar inhoud

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die kan ontstaan door een CVA (beroerte), A.L.S., een spierziekte, een hersentumor of neurologische aandoening, bijvoorbeeld Parkinson. Door beschadiging van het zenuwstelsel werken spieren niet goed meer. Daardoor kunnen mensen moeite krijgen met stemgeven, spreken, slikken en ademhalen. Het gevolg kan zijn dat ze moeilijk verstaanbaar worden of dat ze zich gaan verslikken.

Doel
Na de logopedische behandeling spreekt de cliënt verstaanbaarder, kan hij veilig slikken en beheerst hij ademhalings- en stemtechnieken. Indien nodig weten hij en zijn omgeving hoe ze een hulpmiddel kunnen inzetten.

Inhoud
Eerst onderzoek ik hoe de cliënt spreekt, eet en drinkt, ademhaalt en hoe zijn stem klinkt. Daarna volgen oefeningen om dat te verbeteren. Indien nodig wordt een hulpmiddel ingezet, bijvoorbeeld een Lightwriter (spraakcomputer) of een stemversterker. Bij blijvende slikproblemen kunnen hulpmiddelen zoals een andere beker of bestek uitkomst bieden. Een diëtist kan adviseren over andere voeding (zie ook slikstoornissen bij volwassenen, klik hier). Logopedisch onderzoek en behandeling kan thuis plaatsvinden, als de (huis)arts dat nodig vindt.

Resultaat
‘Dankzij Caroline wist ik wat er in mijn man omging’,
Lees hier het verhaal van Ans


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Neem wel een verwijzing mee van de huisarts, jeugdarts of specialist.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken, klik dan hier.